Paliwo może być pozyskiwane z odpadów rolniczych, słomy czy siana. Na Dolnym Śląsku mimo, że możliwe jest pozyskiwanie i wykorzystywanie blisko 900 ton biomasy, stosuje się tylko kilkanaście ton.

W Strzelinie planowano uruchomienie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Odnawialnych Źródeł Energii. Przy projekcie m.in. miały pracować: Wrocławskie Centrum Badań (EIT+), Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, firmy dolnośląskie czy samorząd Strzelina. Na razie jednak koncepcji nie udaje się przełożyć na realizację.

Na Dolnym Śląsku sa ogromne możliwości pozyskiwania energii ze słomy i zbóż.