W grudniu została podpisana umowa na kupno i instalację 1,5 tys kolektorów słonecznych, których łączna powierzchnia wyniesie 3,6 tys. m2.

Wartość całej inwestycji to ponad 8,4 mln zł. Pieniądze na ten cel pochodzą z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która wynosi 4,2 mln zł, z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (3,5 mln zł) oraz z wkładu mieszkańców i instytucji biorących udział w programie, którzy wnosili wkład wynoszący 10% wartości kolektora montowanego na danym budynku.

Efektem programu będzie możliwość ogrzewania wody energią słoneczną w około 30% szczawnickich domów. Zakłada się, że latem 100% wody będzie można ogrzewać z pomocą kolektorów, natomiast zimą ich wydajność znacznie się zmniejszy i możliwe będzie wspomaganie innego źródła ciepłej wody w 15-20%.