17 stycznia 2017 r. Rada Ministrów zaakceptowała pakiet rozwiązań, które mają przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Polsce. Wśród działań, które będą podejmowane na tej płaszczyźnie, wymienić należy: przyjęcie norm i jakości dla węgla jeszcze w I kwartale 2017 r., a dla kotłów grzewczych najpóźniej w kwietniu 2017 r., obniżenie akcyzy na samochody hybrydowe i całkowite zwolnienie z niej aut elektrycznych, dopłaty do wymiany starych kotłów oraz obowiązek podłączania do miejskiej sieci ciepłowniczej tam, gdzie to możliwe.

Nowe normy dla kotłów 

Normy dla kotłów grzewczych będą przyjęte jeszcze szybciej, niż do niedawna planowano. Przyjęcie rozporządzenia, którego projekt gotowy jest od wielu miesięcy i miał wejść w życie dopiero w 2018 r., zapowiedziano jeszcze przed tegorocznym sezonem grzewczym – najpóźniej w kwietniu 2017 r. Oznacza to, że piece starego typu nie będą już montowane przed sezonem grzewczym 2017/2018.

Urządzenie, które będą spełniać najnowsze wymagania będzie można poznać podczas Targów ENEX 2017. Aleja Kotłów, która zostanie zorganizowana podczas dwudniowego wydarzenia odbywającego się w dniach 1-2 marca 2017 r., dla producentów będzie miejscem na zaprezentowanie oferty i nowinek technologicznych, a dla zwiedzających punktem, w którym będą mogli uzyskać fachową pomoc w doborze kotła do własnych potrzeb.

Podczas dwudniowych targów odbywać się będą także wydarzenia towarzyszące: X. Jubileuszowe Ogólnopolskie Forum Pomp Ciepła i Technologii Grzewczej (1 marca 2017 r.) oraz  VIII. Ogólnopolskie Forum Fotowoltaiki i Magazynowania Energii Solar+ (2 marca 2017 r.). Spotkania będą też miejscem dyskusji o roli OZE w walce z problemem niskiej emisji w Polsce.