Jak ocenia minister klimatu Michał Kurtyka, realizacja programu sięgnęła połowy. Łącznie w budżecie przeznaczono na nią 1 mld zł.

Pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister Ireneusz Zyska, powiedział, że dynamika przyrostu nowych instalacji fotowoltaicznych sprawia, iż sektor energetyki słonecznej jest obecnie najszybciej rozwijającym się sektorem odnawialnych źródeł energii w Polsce. Moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) wynosi obecnie 2108,9 MW, co oznacza wzrost o 175,14% rdr.

Z kolei p.o. prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Dominik Bąk przypomniał, że łączna moc instalacji ze złożonych wniosków daje 560 MW, które rocznie wyprodukują 560 GWh/rok energii elektrycznej. Porównując to do największej polskiej farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Czernikowo koło Torunia  moc 3,77 MW  wychodzi na to, że Mój prąd"na tym etapie dofinansowuje około 148 takich elektrowni – powiedział Bąk.

Oferowane w ramach programu dofinansowanie w formie dotacji pokrywa do 50% kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu instalacji, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Wartość inwestycji w domową fotowoltaikę, zrealizowanych przez polskie gospodarstwa domowe dzięki programowi, przekroczyła 3 mld zł.

Przeczytaj także: Jedna z największych polskich farm wiatrowych uruchomiona