• 80% wytwarzania energii w PGE zapewnia węgiel kamienny i brunatny
  • Do 2030 r. 50% ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii, a emisja CO2 spaść o 85%
  • W 2050 r. Grupa PGE ma stać się zeroemisyjna

Cel ma zostać osiągnięty przez inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Strategia ma trzy filary: energia przyjazna dla środowiska, nowoczesne usługi energetyczne oraz sprawna i efektywna organizacja.

Na razie 80% wytwarzania ciepła i energii elektrycznej przez PGE opiera się o węgiel kamienny i brunatny. Przejście na produkcję wyłącznie ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych będzie wymagało kapitałochłonnych inwestycji.

Więcej zielonej energii i przejściowo gaz ziemny

W planach do 2030 r. Grupa zamierza zwiększać portfel odnawialnych źródeł energii (OZE) i dokonać wymiany węgla na gaz ziemny w ciepłownictwie systemowym. To strategia na 20 lat, ponieważ zgodnie z założeniami unijnymi gaz jest paliwem przejściowym. Dalsze inwestycje firma w źródła gazowe spółka uzależnia od tempa rozwoju alternatywnych technologii. Jednocześnie zamierza w 2050 r. oferować wyłącznie zieloną energię.


Do 2030 r. koncern planuje budowę morskich elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 GW, elektrowni fotowoltaicznych (3 GW) i zwiększyć moc lądowych farm wiatrowych o 1 GW. Dodatkowo zainwestuje w magazynowanie energii (minimum 0,8 GW), by wesprzeć bezpieczną i elastyczną pracę systemu elektroenergetycznego. Po 2030 r. moc morskich farm ma się zwiększyć o 1 GW.

OZE, akwizycje, współpraca z klientami

Dojście do zeroemisyjności ma się odbyć poprzez zmianę technologii, dalszą rozbudowę segmentu OZE, umożliwienie klientom udziału w transformacji i przejście w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. W planach uwzględniono także akwizycję kolejnych projektów odnawialnych.

Budowę udziału w rynku OZE oprócz realizacji inwestycji wielkoskalowych wzmocnimy o długoterminową współpracę z naszymi klientami. Dostrzegamy ich dążenie do niezależności i bycia aktywnymi uczestnikami rynku. Dlatego korzystając ze swoich kompetencji i doświadczenia wychodzimy naprzeciw ich potrzebom: będziemy wdrażać oferty oparte na długoterminowej współpracy, zapewniające im dostęp do zielonej energii, stwarzać korzystne warunki do produkcji energii w mikroinstalacjach oraz zapewniać niezawodne usługi dystrybucyjne, umożliwiające rozwój energetyki rozproszonej i magazynów energii – informuje Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Horyzont 2030

Do 2030 r. udział OZE w wytwarzaniu ma dojść do poziomu 50%, a redukcja emisji CO2 sięgnąć 85% (o 120 mln ton). OZE mają zapewniać ponad 25% wyniku Grupy (50% nakładów zostanie przeznaczonych na inwestycje w czyste źródła; później ten udział ma sukcesywnie wzrastać). Inwestycje w bloki gazowe mają przede wszystkim sprostać potrzebom bilansowania systemu oraz umożliwienia dekarbonizacji ciepłownictwa. W 2030 r. udział źródeł niskoemisyjnych ma osiągnąć co najmniej 70%. Wartość wszystkich inwestycji ma wynieść w ciągu najbliższych 10 lat 75 mld zł.

Ograniczanie emisyjności do zera

Do 2050 r. firma ma przestać emitować CO2 ze źródeł wytwórczych i osiągnąć poziom 100% zielonej energetyki. Planuje, oprócz 2,5 GW w morskich farmach wiatrowych do 2030 r. i dodatkowym 1 GW po tym roku zrealizować jeszcze przedsięwzięcia na Bałtyku zwiększające moce wiatrowe o 3 GW. W 2030 r. planowane magazyny energii mają osiągnąć 800 MW i umożliwić pełną integrację OZE.

Tę zapewnią też inwestycje w rozwój sieci dystrybucyjnej (do niej przyłączanych jest większość jednostek OZE). Powstaną lub zostaną zmodernizowane linie, transformatory, łączność cyfrowa, magazyny energii i opomiarowanie stanowiące elementy inteligentnej sieci. Dystrybucja odegra także istotną rolę w procesie łączenia sektora energetycznego z sektorami ciepła, przemysłu i transportu, które będą się systematycznie elektryfikować – informuje PGE.

Reorganizacja i finansowanie

W zakresie organizacyjnym ma powstać nowy model współpracy w Grupie, dojść do zmiany struktury zatrudnienia, optymalizacji usług remontowych i eksploatacyjnych oraz większego wykorzystania automatyzacji z cyfryzacją. Do 2025 r. koszty stałe (bez wliczania efektów w energetyce konwencjonalnej) mają spaść o 15%, a do 2030 r. o 25% w porównaniu z 2019 r. (w cenach stałych).

Finansowanie zmian ma się opierać o dostępne źródła finansowania z funduszy pomocowych dostępnych dla Polski w zakresie transformacji energetycznej. PGE liczy, że pozyskane środki pokryją 25% potrzeb inwestycyjnych.

Przeczytaj także: Pięciu chętnych do badania dna morskiego pod farmy wiatrowe PGE