• Analizy geotechniczne są niezbędne dla przygotowania projektu budowy morskich farm wiatrowych
  • Ogłoszono też postępowanie na studium wykonalności wykonania i przyłącza obiektów
  • Dwie elektrownie wiatrowe na Bałtyku mają zostać budowane do 2030 r.

Badania przedprojektowe

Postępowanie jest jednym z działań zapisanych w harmonogramie Programu Offshore grupy. Wykonanie szeregu badań i analiz jest niezbędne przed przygotowaniem projektów technicznych i wniosku o pozwolenie na budowę farm.

Geotechniczne badania dna morskiego są wykonywane przez bardzo wąskie grono ekspertów na świecie. W sierpniu spotkaliśmy się z dużą częścią firm inżynieryjnych realizujących ten specyficzny rodzaj badań. Podmioty, które zgłosiły się do udziału w przetargu to najlepsi specjaliści w swojej dziedzinie. Zależy nam na jak najszybszym przeprowadzeniu badań i rozpoczęciu prac projektowych dla farm PGE Baltica-2 i PGE Baltica-3 – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.


Przetargi na analizy

Podczas ogłoszenia w sierpniu 2020 r. postępowania na badania geotechnicznego dna morskiego dla dwóch z trzech planowanych morskich farm wiatrowych zorganizowano spotkanie informacyjne dla zainteresowanych podmiotów. Wyjaśniano w nim m.in. zasady korzystania z systemu zakupowego. Zgłosiło się 10 podmiotów polskich i zagranicznych.

W toku jest również postępowanie zakupowe na wykonanie wielowariantowego studium wykonalności, projektów budowlanych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przyłącza Baltica 3 i studium wykonalności przyłącza Baltica 2 – informuje PGE Baltica.

Wybrani doradcy

Przypomnimy, że firma przeprowadziła już badania wiatru, wybrała też dwie organizacje, które wykonają studium meteorologiczno-oceanograficznego (tzw. met-ocean), czyli zbudowanie kompleksowego modelu m.in. warunków zafalowania, prądów, prędkości wiatru, temperatury czy zasolenia wody w Bałtyku oraz zweryfikują techniczne aspekty modelu współpracy z potencjalnym partnerem strategicznym dla projektów Baltica-2 i Baltica-3 oraz wybrane założenia projektowe.

Program Offshore zakłada wybudowanie do 2030 r. dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW, oraz kolejnej o mocy 1 GW po 2030 r.

Przeczytaj także: Powstaną najmocniejsze pływające morskie turbiny wiatrowe