W ramach transakcji koncern zakupi farmy wiatrowe zlokalizowane w miejscowościach Kobylnica (41,4 MW), Subkowy (8 MW) oraz Nowotna (40 MW). Wszystkie znajdują się w obszarze działalności spółki Energa Operator i są objęte są systemem wsparcia zielonych certyfikatów. Jak podano w komunikacie, na podstawie obecnie zawartych umów farmy mają zagwarantowany odbiór wyprodukowanej energii w perspektywie od roku do 10 lat.

Zakup ten pozwoli Grupie Orlen powiększyć aktywa energetyczne do łącznej mocy 3,3 GW. 664 MW pochodzi ze źródeł zeroemisyjnych, w tym m.in. z 58 elektrowni OZE (farmy fotowoltaiczne, lądowe farmy wiatrowe, elektrownie wodne). Farm wiatrowych koncern będzie miał 10, a ich łączna moc wyniesie 353 MW. Oprócz tego Orlen zarządza dwoma blokami parowo-gazowymi (w Płocku i Włocławku) oraz siecią linii przesyłowych o sumarycznej długości 200 tys. km – zapewnia ona dostawy energii dla około 3 mln odbiorców.

Orlen skupia się obecnie m.in. na rozwoju segmentu energetycznego opartego o czyste źródła wytwarzania. W strategii Orlen2030 zapowiedziano, że w ciągu dekady spółka osiągnie 2,5 GW wyłącznie z OZE. Na inwestycje w tym obszarze chce przeznaczyć 47 mld zł.

Przeczytaj także: UOKiK zadecyduje o przejęciu PGNiG przez Orlen