• Bańska PGP-4 będzie najdłuższym geotermalnym odwiertem na świecie
  • Badania hydrogeologiczne i geofizyczne mają być prowadzone na trzech głębokościach
  • Woda geotermalna trafiać ma także do nowotarskiego MPEC

Zanim rozpoczęto zasadnicze prace, należało wzmocnić grunt pod cały zestaw maszyn i urządzeń z wysoką na 60 m wieżą wiertniczą, co trwało kilka miesięcy. Teraz wiercenie ma być prowadzone przez około rok w trybie 24 godz. na dobę.

Geotermia. Woda pewna i ta występująca w teorii

Odwiert Bańska PGP-4 ma charakter badawczo-eksploatacyjny. Badania hydrogeologiczne i geofizyczne będą prowadzone na trzech głębokościach: 3,5 km, 5 km i 7 km. Na każdym z tych poziomów sprawdzone zostaną temperatura i skład wody, a także wydajność złoża.

Rodzi się pytanie, dlaczego właściwie badania w trzech lokalizacjach? To wyjaśnił, cytowany przez „Gazetę Krakowską”, Piotr Długosz, który zajmuje się nadzorem nad odwiertem w Szaflarach. Chcemy przewiercić dwa zbiorniki z wodą geotermalną. Jeden znajduje się na głębokości około 3 km. To wiemy, bo jest on już eksploatowany z odwiertów spółki Geotermia Podhalańska. Natomiast z wykonanego zdjęcia sejsmicznego wynika, że na głębokości około 4-5 km może się znajdować drugi zbiornik. Jest także teoria, że na głębokości 7 km jest trzeci zbiornik z wodą – powiedział Piotr Długosz.

Geotermia, czyli na pewno ciepło, ale czy też prąd?

Od tego, co znajduje się głęboko pod powierzchnią terenu, zależą dalsze kroki w ramach geotermalnej inwestycji. Jeśli wszystko ułoży się w najlepszy możliwy sposób, to poniżej 5 km wiertnicy dotrą do wody geotermalnej o temperaturze około 160 stopni Celsjusza, co pozwoli wykorzystać ją nie tylko do ogrzewania domów, ale także umożliwi budowę pierwszej w Polsce elektrowni produkującej energię elektryczną przy wykorzystaniu ciepła z wody geotermalnej.

W minimalnym wariancie zakłada się korzystanie z wody o temperaturze 85-90 stopni, która znajduje się na głębokości około 3,5 km (jej występowanie jest potwierdzone). W tym przypadku geotermię wykorzystana zostanie tylko na potrzeby grzewcze. Zaprojektowano już nawet sieci ciepłownicze (z pozwoleniem na budowę) dla około 1150 budynków na terenie czterech miejscowości gminy Szaflary. Woda geotermalna trafiać ma także do nowotarskiego MPEC (Nowy Targ zaplanował magistralę z Bańskiej Niżnej).

Bańska PGP-4 będzie, jak twierdzą władze gminy Szaflary, najdłuższym geotermalnym odwiertem na świecie. Całkowity koszt inwestycji to 107,2 mln zł netto, z czego prace przygotowawcze, wykonanie odwiertu i badania w otworze pochłoną 98,9 mln zł netto, a nadzór i dozór geologiczny oraz sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej ma kosztować 2,3 mln zł netto. Ten zakres w całości sfinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawcą odwiertu jest UOS Drilling S.A.

Geotermia w gminie Szaflary. Komentarz

Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju (cyt. za TVP Info ): To wyzwanie technologiczne: wykonanie wiercenia w bardzo trudnej strefie, bo kilkanaście kilometrów stąd mamy już masyw tatrzański. Zakładamy, że poniżej 5000 m odkryjemy nowy zbiornik, który dotychczas nie został udokumentowany. Stwarza to ogromny potencjał do zagospodarowania wody o bardzo wysokiej temperaturze, bo zakładamy, że na tej głębokości może mieć 150 stopni lub więcej. Celem wykonania odwiertu w Szaflarach jest rozpoznanie budowy geologicznej poniżej 5000 m w Niecce Podhalańskiej i rozpoznanie tamtejszych warunków termalnych.

Przeczytaj także: Geotermia. W Polsce zaczęto wiercenie najgłębszego otworu na świecie