Webinarium „Odnawialne Źródła Energii – w trosce o przyszłe pokolenia” odbędzie się 19 czerwca 2024 roku i będzie świetną okazją do pogłębienia wiedzy na temat OZE oraz ich roli w zrównoważonym rozwoju.

Program Webinarium:

9:30 – OZE – RYS HISTORYCZNY ORAZ WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI

Prowadzący: dr hab. inż. Dariusz Foszcz, prof. AGH

1. Przedstawienie OZE – co to i po co?

Definicja odnawialnych źródeł energii wraz z krótkim opisem każdego rodzaju źródła pozyskania energii zaklasyfikowanego do OZE. Omówienie potencjału poszczególnych źródeł odnawialnej energii oraz uwarunkowań ich powszechnego zastosowania. Analiza czynników wpływających na możliwości i koszty związane z danym źródłem energii – uwarunkowania rozwoju. Szersze omówienie dla OZE o największym potencjale dla powszechnego ich zastosowania tj. fotowoltaiki oraz małych turbin wiatrowych. Przybliżenie informacji jak wygląda funkcjonowanie takiej instalacji w domu.

2. Jak powinno się rozwijać OZE – uwarunkowania techniczno-prawno-ekonomiczne

Omówienie jakie rozwiązania mogą działać stymulująco na powszechność stosowania OZE. Analiza obecnych uwarunkowań o charakterze techniczno-prawno-ekonomicznym stanowiących elementy wspomagające rozwój danego źródła odnawialnej energii. Przybliżenie zagadnień związanych ze sprawnością instalacji oraz warunkami środowiskowymi zabudowy a opłacalnością inwestycji w kontekście regulacji prawnych.

3. Przyszłość OZE

Omówienie kierunków rozwoju nauki i przemysłu, które można zakwalifikować jako kluczowe dla zwiększenia udziału OZE w produkcji energii. Analiza zagrożeń rozwoju OZE i ocena możliwości ich minimalizacji. Podanie najbardziej istotnych kierunków dla rozwoju rynku OZE związanych z rozwiązaniami konstrukcyjnymi, wykorzystywanymi materiałami, uzyskiwaną sprawnością i jej trwałością.

10:00 – ROZWIĄZANIA OZE DLA DOMÓW, PRZEDSIĘBIORSTW I JST

Prowadzenie: dr inż. Mateusz Matusik / SKOMAT SP. Z O.O.

1. Instalacje OZE stosowane jako rozwiązania rynkowe
2. Instalacje PV i rozwiązania towarzyszące
3. Banki energii, magazynowanie energii elektrycznej i ciepła
4. Nowoczesne ogrzewanie oparte o technologię OZE
5. Turbiny wiatrowe
6. Smart grid

10:30 – SESJA Q&A Odpowiedzi na pytania uczestników, moderowane przez prelegentów.

11:00 – ZAKOŃCZENIE

Prelegenci:

dr hab. inż. Dariusz Foszcz, prof. AGH
Profesor uczelni na Akademii Górniczo-Hutniczej specjalizujący się w inżynierii środowiska, technologii przeróbki surowców oraz optymalizacji procesów technologicznych. Autor ponad 140 publikacji naukowych i 3 patentów.

dr inż. Mateusz Matusik / SKOMAT SP. Z O.O.
Doktor nauk technicznych specjalizujący się w odnawialnych źródłach energii, projektowaniu instalacji fotowoltaicznych oraz analizie ekonomicznej efektywności OZE. Autor licznych badań i projektów związanych z energetyką odnawialną od wielu lat realizujący różnej wielkości projekty fotowoltaiczne oraz OZE, przede wszystkim dla MŚP i dużych przedsiębiorstw.

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w webinarium wszystkich zainteresowanych tematyką odnawialnych źródeł energii i ich rolą w budowie zrównoważonej przyszłości. To wyjątkowa okazja, aby zdobyć cenną wiedzę od naszych ekspertów i aktywnie uczestniczyć w dyskusji na temat przyszłości energetyki.

Udział w Webinarium będzie możliwy jedynie dla zarejestrowanych uczestników, którzy oprócz dostępu do materiałów przygotowanych przez naszych prelegentów otrzymają także dostęp do transmisji na żywo, a także do zamieszczonego w późniejszym czasie nagrania z tego wydarzenia.

W celu rejestracji zapraszamy na www.akademia.ideatech.org.pl/szkolenia

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie IdeaTECH