Coraz częściej zdarza się, że energii elektrycznej z odnawialnych źródeł jest za dużo na potrzeby odbiorców. W takiej sytuacji operator musi ograniczyć pracę części z nich (na rynku energii podaż musi być równa popytowi).

W przypadku mikroinstalacji, brak odbioru energii na danym obszarze, przy jej jednoczesnej wysokiej generacji, powoduje wzrost napięcia w sieciach dystrybucyjnych, a następnie automatyczne wyłączenie mikroinstalacji przy przekroczeniu wartości napięcia bezpiecznego – wyjaśnia Ewa Sikora dyrektor pionu usług dystrybucyjnych w firmie Energa-Operator.

Magazyny energii w połączeniu z mikroinstalacjami PV pozwalają zwiększyć autokonsumpcję prądu i pomagają rozwiązać ten problem.

W ciągu ostatnich dwóch lat do sieci operatora przyłączono 3359 magazynów energii o mocy do 50 kW. Aktualnie jest ich 3549 o łącznej mocy 19 MW i sumarycznej pojemności prawie 90 MWh. W 2024 r. do końca maja przyłączono 11 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych i 941 magazynów energii. W sieci dystrybucyjnej jest 280 tys. takich źródeł zielonej energii. Moc wszystkich przekracza 2460 MW.

Przeczytaj także: Pompy ciepła. 94% nie spełnia krajowych wymagań