W nowej elektrowni IGCC węgiel brunatny będzie wstępnie suszony przy wykorzystaniu procesu specjalnie opracowanego przez RWE, a następnie zanim nastąpi wychwycenie CO2 ze spalin, zgazowany. Około 90 proc. wytworzonego w ten sposób CO2 będzie można wychwycić i zmagazynować w przeznaczonych do tego formacjach skalnych. RWE Dea zbada możliwe lokalizacje do magazynowania CO2 na terenie landu Schleswig-Holsztein. Do przesyłu dwutlenku węgla z elektrowni w Nadrenii do składowisk podziemnych zlokalizowanych na północy Niemiec RWE Dea zamierza zbudować rurociąg.  Przewiduje się że proces uzgodnień budowlanych rurociągu rozpocznie się przed końcem roku. Potencjalne składowisko na terenie landu Schleswig-Holsztein mogłoby być wykorzystywane także do magazynowania CO2 z innych elektrowni.

RWE w ciągu najbliższych lat zainwestuje 90 milionów euro w prace badawczo-rozwojowe nad ograniczeniem emisji CO2.  Jednym z projektów badawczych jest prototypowa elektrownia RWE Power, gdzie firma bada własną technologię wstępnego osuszania węgla brunatnego z wykorzystaniem złoża fluidalnego. Celem projektu jest zwiększenie sprawności wytwarzania energii z węgla brunatnego o 10 proc. do poziomu ponad 47 proc. W ramach innego projektu zorganizowanego przez firmy BASF, Linde i RWE Power budowana jest pilotażowa instalacja wypłukiwania CO2, której celem jest badanie możliwości wychwytywania CO2.

RWE przeznaczyło na inwestycję w Hürthjuż miliard euro. Harmonogram przewiduje ukończenie budowy elektrowni do końca 2014 roku. Firma zatrudnia 63 tysiące osób, zaopatruje 20 milionów klientów w energię elektryczną i 10 milionów klientów w gaz. W 2007 roku jej przychody wyniosły 43 miliardy euro.