W marcu 2009 r. powinien zostać uruchomiony blok o mocy 460 MW w elektrowni Łagisza, wchodzącej w skład grupy Tauron. W następnym roku planowane jest oddanie do eksploatacji bloku o mocy 858 MW w elektrowni Bełchatów, należącej do Polskiej Grupy Energetycznej. Jak przypomina Stanisław Tokarski, obecnie nie trwają prace budowlane przy żadnych innych dużych blokach węglowych w Polsce. Co prawda Fortum w Częstochowie buduje nową elektrociepłownię, ale będzie ona miała moc 120 MW termicznych oraz 64 MW elektrycznych. To niewiele jak na istniejące potrzeby.

Kilka nowych bloków węglowych jest od dawna planowanych. Chyba najbliżej rozpoczęcia realizacji jest blok o mocy 480 MW w elektrociepłowni Siekierki w Warszawie, wchodzącej w skład Vattenfall Heat Poland. Przedstawiciele koncernu zapowiadają, że jeszcze w 2008 roku ogłoszony zostanie przetarg na budowę jednostki, która prawdopodobnie zostanie oddana w roku 2015. Do końca roku 2008 powinna zapaść decyzja w sprawie budowy przez Vattenfall elektrowni o mocy 2x800 MW. Najbardziej prawdopodobną lokalizacją tej elektrowni jest miejscowość Opalenie w gminie Gniew na Pomorzu. Termin jej oddania to prawdopodobnie także rok 2015.
Kosztem 4,8 mld zł nowy blok, o mocy 1000 MW, w Elektrowni Kozienice chce wybudować Enea. W sierpniu 2008 r. Elektrownia Kozienice i Enea zawiązały spółkę celową, której zadaniem będzie wybudowanie nowego bloku. Naturalnym partnerem tego przedsięwzięcia będzie Vattenfall, który został znaczącym udziałowcem Enei.

Również do roku 2015 blok o mocy 800 MW chce wybudować wspólnie koncern RWE wraz z Kompanią Węglową. Nowy obiekt ma stanąć w Woli pod Tychami, jego koszt ocenia się na 1,5 mld euro. W roku 2015 możliwe jest oddanie nowoczesnego bloku o mocy ok. 900-1000 MW w Elektrowni Rybnik, kontrolowanej przez francuską grupę EdF.

Grupa Energa zapowiedziała, że do roku 2015 wybuduje nowy blok o mocy 1000 MW w elektrowni Ostrołęka. Prawdopodobnie realizacja tej inwestycji będzie odbywała się przy wsparciu inwestora zewnętrznego. Przedstawiciele Energii już prowadzą rozmowy ze wszystkimi liczącymi się dostawcami urządzeń do nowego bloku. Aby dotrzymać terminów ich wykonania na 2015 rok, wykonawcy muszą otrzymać zamówienie pod koniec tego roku lub na początku przyszłego. Z tego powodu Energa przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na dostawcę urządzeń na przełomie lat 2008/2009.

Kolejne bloki węglowe planuje także grupa Tauron, mają one powstać w elektrowniach Jaworzno III i Blachownia, gdzie miałyby stanąć bloki po ok. 900 MW. W czerwcu podjęto decyzję o rozpisaniu przetargu na wybór biura projektowego do wykonania dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwoleń na budowę bloków w tych elektrowniach. Tauron liczy, że pozwolenia na budowę uda się otrzymać na przełomie lat 2009/2010. Gdyby się to udało, a jednocześnie gdyby do roku 2010 zamknięto finansowanie tych inwestycji, to nowe bloki mogłyby być oddane także w roku 2015.