Nowy blok przyczyni się do zaspokojenia wzrostu zużycia energii w Polsce na poziomie 3-5 procent rocznie i poprawi bezpieczeństwo energetyczne kraju. Inwestycja o wartości 1,5 miliarda euro będzie największą prywatną inwestycją w polską energetykę. Projekt zostanie zrealizowany jako wspólne przedsięwzięcie RWE i Kompanii Węglowej, w którym RWE zachowa udziały większościowe. Strony podpisały już porozumienie joint-venture w obecności Wicepremiera i Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka.

Elektrownia powstanie na terenie kopalni Piast Ruch II należącej do Kompanii Węglowej w miejscowości Wola na Śląsku, a jej uruchomienie planowane jest na początek 2015 roku.
Inwestycja w Polsce jest elementem strategii RWE, ogłoszonej na początku 2008 roku. Do roku 2012 RWE planuje zainwestować około 30 miliardów euro, czyli o jedną trzecią więcej, niż wynosił poprzedni budżet inwestycyjny. Na inwestycje poza granicami Niemiec Grupa przeznaczy do 20 miliardów euro.

Do projektu RWE wniesie zarówno kapitał, jak i swoje doświadczenie w produkcji energii elektrycznej, w szczególności na bazie węgla kamiennego. Grupa wytwarza przeszło 76 TWh energii z węgla brunatnego i 71 TWh z węgla kamiennego. Łączna moc elektrowni należących do RWE przekracza 44,5 gigawatów.
Kompania Węglowa wniesie do projektu lokalizację oraz infrastrukturę niezbędną w okresie budowy. Będzie także zaopatrywała elektrownię w węgiel przez cały czas jej eksploatacji.