O pomyślnym zakończeniu trwającego 720 godzin ruchu próbnego i formalnym przekazaniu nowego bloku do eksploatacji poinformował w poniedziałek Dariusz Wójcik z PKE. Podpisanie stosownego protokołu oznacza, że blok o mocy 460 megawatów może w pełni służyć produkcji prądu.
Prace przy budowie ruszyły w styczniu 2006 r. We wrześniu ubiegłego roku rozpalono palniki do prób technologicznych, w lutym z bloku popłynął pierwszy prąd, a w maju rozpoczął się próbny ruch. Inwestycja była finansowana ze środków własnych PKE, pożyczek funduszy ekologicznych oraz ze środków pochodzących z emisji obligacji.

Nowy blok będzie spalał rocznie ok. 1,2 mln ton węgla. Będzie emitował jedną czwartą dwutlenku węgla mniej niż stare bloki. Mniejsza będzie także emisja dwutlenku siarki i tlenków azotu - zgodnie z normami UE będzie to poniżej 200 mg na metr sześc. Blok w Łagiszy znalazł się na stworzonej przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (MAE) liście najnowocześniejszych nowych elektrowni na świecie, dających wysoką sprawność i niską emisję CO2.
Nowy blok jest największym na świecie blokiem energetycznym z tzw. kotłem przepływowym CFB na parametry nadkrytyczne, co oznacza, że został zbudowany zgodnie z najnowocześniejszymi dostępnymi technologiami.

Południowy Koncern Energetyczny, wchodzący w skład holdingu Tauron Polska Energia, jest drugim pod względem wielkości polskim producentem energii; ma 14 proc. udziału w krajowej zainstalowanej mocy elektrycznej i 16 proc. rynku ciepła w woj. śląskim.