Inwestycja będzie miała moc 1000 megawatów, a jej koszt oszacowano na ok. 738 mln EUR. Takie parametry podał w piątek litewski operator sieci elektroenergetycznej.

Memorandum dotyczące projektu nazwanego NordBalt podpisały: Lietuvos Energija (Litwa), Latvenergo (Łotwa) i Svenska Kraftnat (Szwecja). Zakłada ono, że do budowy mostu energetycznego zostanie powołane wspólne litewsko-łotewsko-szwedzkie przedsiębiorstwo (PAP).

W ramach projektu mają zostać zbudowane także stacje przekaźnikowe łączące energetyczne systemy transmisyjne Litwy i Szwecji. Warunkiem pozyskania funduszy unijnych na ten cel jest rozpoczęcie projektu w 2010 r.

Celem nowego łącza jest pomoc w uniezależnieniu energetycznym państw bałtyckich od Rosji.