Powodem dla którego samolot będzie latał na poziomie stratosfery jest jego zasilanie przez energię słoneczną. W ciągu dnia samolot będzie zasilany energią elektryczną pochodzącą z ogniw słonecznych.  Naładowane w ciągu dnia akumulatory z kolei zasilą samolot podczas pracy w nocy - taki sposób zasilania umożliwia kontynuowanie lotu bez konieczności lądowania.

Samolot będzie mógł przede wszystkim ułatwiać zarządzanie sytuacjami kryzysowymi - np. gaszeniem pożarów czy monitorowaniem sytuacji powodziowej. Za pomocą skaningu laserowego (LIDAR) samolot umożliwi również tworzenie map powodziowych. Ponadto, przy pomocy Phoenixa będzie można tworzyć m.in.: topograficzne bazy danych, numeryczne modele terenu, przestrzenne modele miast.

Projekt, który rozpoczął się 4 stycznia, a zakończy w grudniu 2013 r, uzyskał dotację w wysokości ponad 10 mln zł z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.