Agencja zajmować się ma również badaniami rynkowymi - m.in. dokonywaniem analiz dotyczących konkurencyjności produkcji energii jądrowej w porównaniu do innych źródeł oraz strategią rozwoju energetyki jądrowej i monitorowaniem badań nowych technologii jądrowych, które będą stosowane w przyszłości. Ma również działać na rzecz aktywizacji krajowego przemysłu, tak by program energetyki jądrowej był nie tylko programem elektroenergetycznym, ale również gospodarczym.

Kampania informacyjna, która będzie trwała co najmniej do czasu uruchomienia pierwszej elektrowni jądrowej (10 lat), będzie prawdopodobnie kosztować ok. 15 mln zł. Z kolei koszt całego programu energetyki jądrowej wyniesie ok. 0,5 mld zł. Program obejmie m.in. stworzenie dozoru jądrowego, agencji energetyki jądrowej, kształcenie kadr oraz projekty budowy składowisk na odpady radioaktywne.