Program przewiduje przyznawanie dotacji miastom, które chcą jak najefektywniej wykorzystywać lokalne zasoby energetyczne a tym samym chronić klimat.
Beneficjentami programu Concerto są przede wszystkim gminy, lokalne firmy i instytucje. W obecnie realizowanych 18 projektach, jakie otrzymały dofinansowanie z Brukseli, uczestniczy tylko jedno polskie miasto: Słubice.

Projekt pod nazwą Zrównoważone Systemy Zarządzania Energią (SEMS), w którym uczestniczą także gminy z Niemiec, Luksemburga i Austrii, opiewa na 40 mln EUR. Słubice dostaną z tego 1,2 mln EUR. Dofinansowane nowoczesnych technologii będzie na poziomie 35 proc.

W tym roku o dotację z programu Concerto będą się starać Niepołomice. W nowoczesne źródła energii, energooszczędne rozwiązania w budownictwie i edukację mieszkańców planują zainwestować 10 mln euro. Połowę funduszy chcą uzyskać z Brukseli.

W przygotowanym przez gminę Niepołomice projekcie mają brać udział takie firmy, jak MAN, Coca-Cola i Towarzystwo Inwestycyjne Biko, które zakłada, że w swoim osiedlu Galicja zastosuje ogrzewanie geotermalne. MAN planuje system monitorowania i lepszego bilansowania zużycia energii, a Coca-Cola chce kupić baterie słoneczne do ogrzewania wody i wdrożyć energooszczędne technologie chłodzenia. Z programu Concerto skorzystało już 41 gmin, w zasadzie wyłącznie ze starej UE. Przeciętnie otrzymują one 10 – 15 mln euro dofinansowania. Konkurencja jest bardzo duża.