Pozycja Kraj Produkcja energii
elektrycznej w TWh
Konsumpcja energii
elektrycznejw TWh
1 Stany Zjednoczone 4110  3873
2 Chiny 3451  3438
3 Rosja 1040  1023
4 Japonia 957  923
5 Indie 723  668
6 Kanada 620  536
7 Niemcy 593  547
8 Francja 535  447
9 Korea Południowa 440 385
10  Brazylia  438   404
 11  Wielka Brytania 366  345
 12  Hiszpania 301  276 
 13  Włochy 289 315 
 14  Meksyk  245 240 
 15  RPA 240  225 
 16  Australia 239  232 
 17  tajwan 223  233 
 18  Turcja 198  198 
 19  Iran 192  163 
 20  Ukraina 185  174 
 21  Arabia Saudyjska 171  165 
 22 Polska   151 148
 23  Tajlandia 148  134 
 24  Szwecja 144  134 
 25  Norwegia 143  126 
 26  Indonezja 134  128 
 27  Egipt 118  104 
 28  Wenezuela 113  105 
 29 Argentyna  109  99
 30 Holandia  108 124