Polski Alarm Smogowy, korzystając z pomiarów jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedstawił wyniki za ostatni rok. W analizowanym przypadku pyłów PM10, najgorsza sytuacja jest w Pszczynie, gdzie znacząco przekroczony jest dopuszczalny średnioroczny poziom stężenia tych substancji, jak i najwięcej dni w roku ze smogiem. Wartości to odpowiednio 55 µg/m3 przy normie 40 µg/m3 oraz 125 dni (jedna trzecia roku!) przy dopuszczalnym poziomie 35 dni. Za Pszczyną znalazły się Rybnik i Wodzisław Śląski – po 110 dni i 51 µg/m3 oraz 49 µg/m3.

Kraków wciąż ma problemy ze smogiem, jednak lata walki z niską emisją przyniosły pierwsze pozytywne efekty. Obecnie głównym czynnikiem przekroczonych poziomów stężeń pyłów zawieszonych jest wpływ tzw. obwarzanka, czyli gmin otaczających miasto. W nich węgiel i drewno jako paliwo do ogrzewania wciąż jest powszechne. Właśnie ich spalanie w „kopciuchach” w ponad 4 mln polskich domów jest główną przyczyną problemów ze smogiem. Bez zdecydowanych działań rządu i programu powszechnej wymiany palenisk i kotłów na nowoczesne (z dopłatami do zakupu i montażu oraz ulgami w opłatach) z brudnym i groźnym dla zdrowia powietrzem będziemy się borykać jeszcze długie lata.

Miasta o najwyższym średniorocznym stężeniu pyłów PM10 w 2018 r. (wartość w µg/m3), norma: 40 µg/m3

 1.  

Pszczyna

55

 1.  

Rybnik

51

 1.  

Myszków

49

 1.  

WodzisławŚląski

48

 1.  

NowyTarg

47

 1.  

Żywiec

47

 1.  

Godów

46

 1.  

Zabrze

45

 1.  

Żory

45

 1.  

Oświęcim

44

 1.  

SuchaBeskidzka

44

 1.  

Lubań

44

 1.  

Katowice*

43,5

 1.  

NowaRuda

42

 1.  

Kraków*

42,3

Źródło: Polski Alarm Smogowy, dane z GIOŚ (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska)

*) średnia ze stacji

Miasta o najwyższej liczbie dni z powietrzem przekraczającym dopuszczalną normę średniorocznym stężeniu pyłów PM10 w 2018 r. Dopuszczalna liczba dni – 35

 1.  

Pszczyna

125

 1.  

Rybnik

110

 1.  

Wodzisław Śląski

110

 1.  

Nowa Ruda

107

 1.  

Nowy Targ

106

 1.  

Myszków

105

 1.  

Zabrze

103

 1.  

Sucha Beskidzka

101

 1.  

Kraków*

96

 1.  

Żory

94

 1.  

Godów

94

 1.  

Katowice*

93

 1.  

Gliwice

92

 1.  

Lubań

92

 1.  

Oświęcim

91

Źródło: Polski Alarm Smogowy, dane z GIOŚ (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska)

*) średnia ze stacji

Informacje o jakości powietrza w polskich miastach odnoszą się tylko do tych miejscowości, w których znajdują się stacje pomiarowe GIOŚ.

Przeczytaj także: Emisje gazów cieplarnianych na osobę w Europie