Jeszcze przed wczorajszym spotkaniem z emirem Kuwejtu szejkiem Sabahem al-Ahmadem al-Dżabirem as-Sabahem, premier powiedział:
- Kuwejt jest zainteresowany inwestycjami w polską giełdę, energetykę i przemysł chemiczny.
Z nieoficjalnych informacji wynikało, że Kuwejt ma do zainwestowania 220-300 mld USD. Polsce zależy na tym, aby część tych funduszy została zainwestowana w naszym kraju. Premier podkreślił zainteresowanie strony kuwejckiej przede wszystkim możliwością współpracy gospodarczej z Polską, inwestowaniem w polską energetykę (Polską Grupę Energetyczną). Natomiast Polska nie wyklucza udziału Kuwejtu w prywatyzacji Giełdy Papierów Wartościowych i stoczni (czym strona kuwejcka jest bardzo zainteresowana). Wizyta premiera przebiegła pomyślnie, Tusk podkreślił, że "Polska ma w Kuwejcie dobrą markę". Oznajmił również, że w ramach współpracy polsko-kuwejckiej do Kuwejtu przyjadą na dwa tygodnie przedstawiciele Polskiej Grupy Energetycznej.