Współpraca firm ma dotyczyć również wytwarzania energii elektrycznej w oparciu m.in. o gaz ziemny oraz obrotu energią. List intencyjny jest podstawą do rozpoczęcia współpracy dotyczącej projektu budowy i eksploatacji zasilanego gazem bloku energetycznego w Elektrowni Stalowa Wola oraz poligeneracyjnej elektrowni opartej na zgazowaniu węgla w Kędzierzynie-Koźlu.
Drugi etap współpracy będzie dotyczył składowania i przesyłania dwutlenku węgla.

Trwa etap wyłaniania zespołów roboczych, których zadaniem będzie analiza potencjalnych projektów i przygotowanie koncepcji współdziałania a także modelu realizacji przedsięwzięć.
Na podstawie wstępnych szacunków określa się, że nowy blok energetyczny w Stalowej Woli miałby moc około 400 megawatów.
Planuje się, że blok w Stalowej Woli powstanie w ciągu pięciu lat.
Realizacja inwestycji pochłonie około 1,5 mld zł.

Jest jeszcze drugi projekt, w który PGNiG może się również zaangażować czyli przedsięwzięcie Południowego Koncernu Energetycznego z grupy Tauron i Zakładów Azotowych Kędzierzyn. Rzecz dotyczy tzw. poligeneracji, gdzie produktem wytwarzanym z węgla kamiennego ma być prąd (158 megawatów), ciepło (174 megawaty) i gaz syntezowy dla zakładów.
Koszt tej inwestycji szacuje się na około 900 mln EUR.