Przedstawiciel zarządu województwa Jarosław Słoma w rozmowie z "Gazetą Wyborczą Olsztyn" stwierdził, że powołanie agencji to ogromna szansa dla rolniczego regionu, jakim jest Warmia i Mazury. Tereny te stanowią bowiem źródłó naturalnych produktów, z których można pozyskiwać energię. Nowa gałąź gospodarcza spowoduje także wzrost zatrudnienia w regionie.

Na chwilę obecną naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego właśnie rozpoczynają badania nad opracowaniem technologii pozyskiwania gazu z wybranych roślin, w tym z kukurydzy i rzęsy wodnej. Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie z m.in. Politechniką Wrocławską. Wartość projektu ocenia się na ok. 40 mln zł.