Blok kogeneracyjny o mocy 10,5 MWe wyposażony jest w nowoczesne, wysokosprawne urządzenia. Dodatkowo, posiada dwa kotły parowe o wydajności około 20 i 50 t pary na godz. oraz turbozespół przeciwprężny. Mniejszy kocioł będzie jednostką specjalnie zaprojektowaną do spalania biomasy w postaci zrębków drewna lub wierzby energetycznej, natomiast drugi - opalany węglem kamiennym. Blok spełni kryteria wyznaczone przez Dyrektywę nr 2004/8/EC Unii Europejskiej dla kogeneracji wysokosprawnej.

Inwestycję wykonało konsorcjum Fabryki Kotłów RAFAKO SA oraz Zakładów Remontowych Energetyki Katowice SA. Jej koszt wyniósł ok. 90 mln zł, z czego 20,2 mln zł z UE, a 5 mln zł z Ekofunduszu.