Sporządzony w MG dokument określa podstawowe kierunki polityki energetycznej i dotyczy: poprawy efektywności energetycznej, wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, dywersyfikacji wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej, rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii (również biopaliw), rozwoju konkurencyjnych rynków paliw i energii a także ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko.

Obecna sytuacja polskiego sektora energetycznego nie jest najlepsza i zmaga się on z poważnymi problemami. Rozwojowi nie sprzyja sytuacja gospodarcza, a dochodzi do tego wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną, nieadekwatny rozwój systemu przesyłu prądu i gazu oraz wahania cen na światowych rynkach. Dlatego też konieczne jest opracowanie nowego podejścia do zagadnienia szeroko rozumianej energetyki.

Zgodnie ze słowami wiceszefowej resortu gospodarki, Joanna Strzelec- Łobodzińska, postęp w dziedzinie efektywności energetycznej jest kluczowy dla realizacji wszystkich celów dokumentu. Efektywność ta zostanie osiągnięta m.in. przez zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej, dwukrotny wzrost produkcji elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji do 2020 r. i zmniejszenie strat w przesyle i dystrybucji.

Większe bezpieczeństwo dostaw paliw i energii ma być zagwarantowane efektywnym gospodarowaniem krajowymi złożami węgla i dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego. Dokument, jaki powstał w MG, zakłada zwiększenie dywersyfikacji dostaw ropy naftowej z różnych regionów świata oraz budowę magazynów ropy i gazu, których pojemności zapewnią utrzymanie ciągłości dostaw, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Ponadto zamierza się też zwiększyć wydobycie gazu krajowego.

Kolejną ważną sprawą wynikającą z dokumentu jest przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej oraz stworzenie dla inwestorów warunków, pozwalających wybudowanie i uruchomienie elektrowni jądrowych opartych na bezpiecznych technologiach.

Do 2020 r. udział odnawialnych źródeł energii w Polsce ma wzrosnąć do 15% względem całości, a do 20% całkowitego zużycia energii w 2030 r. Do 2020 r. planuje się zwiększenie udziału biopaliw w rynku paliw do 10%.
Realizacja działań określonych w dokumencie rozpocznie się, według zapewnień MG, do 2012 r.