Obszar pod inwestycję został wybrany po wykonanym kilka lat temu opracowaniu Akademii Rolniczej w Krakowie. Okazało się, że teren Padwi wskazano jako sprzyjający inwestycjom tego typu.

Każdy wiatrak ma stanąć na półhektarowej działce. Konstrukcje zostaną rozmieszczone na powierzchni 600 ha i znajdą się w obrębie Padwi oraz w niedużym fragmencie w wioskach Zarównie i Piechoty. Jeszcze nie wiadomo, czy firma wykupi działki od rolników, czy je wydzierżawi. Na początku zamierza ustawić w wiosce maszt z urządzeniami notującymi prędkość i siłę wiatru. Takie urządzenia pomiarowe będą zbierać dane przez najbliższy rok a dopiero później firma rozpocznie załatwianie procedur związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Budowa farmy wiatraków stanowi szansę dla gminy, gdyż inwestor szacując, że jego przedsięwzięie będzie warte ponad 150 mln zł, zapłaci gminie nawet 3 mln zł podatku od nieruchomości.