Patronat medialny objął m.in. nasz kwartalnik, natomiast patronat honorowy Minister Rozwoju Regionalnego oraz Minister Infrastruktury. Targi stanowiły dobrą okazję do zaprezentowania ofert firm, inwestorom z rejonów pomorskich. W programie imprezy, poza elementami stałymi, tj. ceremonią otwarcia i konferencją prasową, które zwykle towarzyszą tego typu wydarzeniom, dyskutowano na licznych warsztatach tematycznych, a ich uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące przyszłości inwestycji drogowych, kolejowych, lotnisk i portów.

Znaczną część czasu poświęcono aktualnym tematom infrastruktury energetycznej. Zastanawiano się nad przyszłością energetyczną Pomorza oraz nad możliwością zachowania bezpieczeństwa energetycznego, jaką mogą zapewnić odnawialne źródła energii. Ponadto powiązano efektywność energetyczną ze zrównoważonym rozwojem regionu i uznano, że nowoczesna infrastruktura stanowi solidną podstawę rozwoju gminy.

Poza tematami ogólnymi, wygospodarowano również czas na prezentacje indywidualne, podczas których podjęto tematy szczegółowe, istotne dla poszczególnych firm i gmin. Zaprezentowano techniki oczyszczania z wykorzystaniem najnowszych technologii, dokonano prezentacji produktów niektórych firm oraz ofert inwestycyjnych gmin. Sporą część czasu poświęcono również tematyce możliwości badań środowiskowych.

Na zakończeniu trzydniowych targów można było partycypować w dyskusji panelowej zatytułowanej: "Partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych".

Targi Infrastruktura Pomorze 2009, poza uczestnictwem w ciekawych konferencjach, dyskusjach i prezentacjach firm, stały się okazją do spotkań biznesowych, wymiany poglądów z przedstawicielami władz, szansą na poznanie ofert konkurencji, wpisanie się do katalogu firm zainteresowanych współpracą oraz zaznaczeniem swojej obecności w przygotowaniach do Euro 2012. Dodatkowo wydarzenie stało się szansą na zaistnienie na pomorskim rynku infrastrukturalnym oraz na wskazanie możliwości skorzystania z funduszy unijnych i pieniędzy przeznaczonych na inwestycje w regionie.