Żądania Gazpromu, dotyczące obniżenia wysokości stawek za przesył gazu z Rosji do Polski i przez terytorium Polski na zachód oraz wyłączenia EuRoPol Gazu z obowiązku zatwierdzania taryfy przesyłowej przez Urząd Regulacji Energetyki nie będą spełnione. URE argumentuje, że EuRoPol gaz nie może być zwolniony z obowiązku zatwierdzania taryf, ponieważ mamy do czynienia z monopolem.

Według ekspertów, przychylenie się do realizacji postulatów Gazpromu byłoby niezgodne z polskim prawem oraz działałaby na niekorzyść EuRoPol Gazu i Polski.
Ponadto ceny za przesył gazu w Polsce są znacznie niższe niż na Zachodzie. Zdaniem analityków wypowiadających się na łamach "Gazety Prawnej", po obniżce cen EuRoPol Gaz stałby się deficytowy i wówczas Gazprom mógłby przejąć go za długi.