Dzięki takiemu rozwiązaniu dojdzie do połączenia rynku energetycznego państw bałtyckich i skandynawskich. Ponadto zostanie zapoczątkowane tworzenie wspólnego rynku energetycznego Litwy, Łotwy i Estonii na wzór rynku państw północnych "Nordpool".

Podpisane porozumienie jest wyrazem politycznej woli rozstrzygania problemu energetycznego w naszym regionie - powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej premier Litwy Andrius Kubilius (PAP).

W projekcie budowy mostu energetycznego "Swedlink" w równych częściach będą uczestniczyć spółki energetyczne pochodzące z Litwy, Łotwy Szwecji.

Prace przy projekcie być może rozpoczną się w przyszłym roku. Finalizację prac planuje się na 2017 r.

Wartość projektu wynosi ok. 600 mln EUR, z czego 175 mln EUR pochodzi ze środków unijnych.