Przedstawiciel prezydenta Francji zapowiedział, że przyszłe podwyżki cen energii będą mocno ograniczane.
Skarb Państwa jest w posiadniu 85 proc. akcji EDF,