W poniedziałek Skarb Państwa poinformował, że w wyniku negocjacji zostanie wyłoniony inwestor, z którym podpisze umowę zobowiązującą inwestora m.in. do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki. "Zbycie akcji przez Skarb Państwa nastąpi w trybie odpowiedzi na ogłoszone wezwanie. Zapłata za zbywane akcje nastąpi w formie pieniężnej"

Ostatnio w wywiadzie dla ISB wiceminister skarbu Jan Bury informował że MSP planuje sprzedać akcje we wrześniu-październiku, a oprócz szwedzkiego Vattenfalla, który posiada ponad 18% walorów Enei, interesuje się trzech poważnych inwestorów branżowych. Z ustaleń ISB wynikało wtedy, że chodzi o RWE, CEZ i GDF Suez.

Według stanu na 31 marca br. (za raportem za I kw. 2009) najwięksi akcjonariusze spółki to: Skarb Państwa (76,48%) a po przekazaniu akcji pracowniczych (67,05%), Vattenfall AB (18,67%), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (2,50%), Enea SA (0,26% - akcje nabyte w ramach opcji stabilizacyjnej), zaś pozostali akcjonariusze posiadali 2,09%.