Na podstawie podpisanego memorandum Polska i Białoruś zobowiązały się do realizowania polityki informacyjnej, ułatwiającej prowadzenie wzajemnych inwestycji w elektroenergetyce. Współpraca będzie polegała głównie na zapewnieniu dostępu do aktów prawnych, które regulują działalność w tym sektorze jak również na  przekazywaniu przedsiębiorcom informacji niezbędnych do prowadzenia inwestycji.

Ponadto w podpisanym dokumencie zostały określone zasady polsko-białoruskiej współpracy inwestycyjnej dotyczącej elektroenergetyki. Za podstawowe uznano projekty dotyczące nowych mocy wytwórczych jak również modernizacji i budowy nowych połączeń transgranicznych.

Dokument będzie obowiązywał przez pięć lat od momentu jego podpisania, a jego ważność będzie przedłużana na następne okresy pięcioletnie automatycznie.