Równocześnie z tych danych wynika, że w stosunku do krajów wysoko rozwiniętych, emisja ta nadal będzie pozostawać na niskim poziomie. Dokument, ten sporządzono na podstawie badań kilkunastu niezależnych instytucji. Będzie on rozpatrywany w czasie grudniowej konferencji ONZ na temat zmian klimatycznych.

Aktualnie Indie mają 5% udziału w emisji gazów cieplarnianych w ujęciu globalnym, a takie potęgi jak Chiny, USA czy Rosja wysyłają do atmosfery znacznie więcej szkodliwych substancji.