GPZ Salwator to już sześćdziesiąta stacja 110/15 kV oraz piąta stacja wykonana w technologii GIS w Oddziale ENION S.A. w Krakowie. Realizacja inwestycji polegająca  na budowie stacji GPZ Salwator i dwutorowej linii kablowej 110 kV wraz z kablem światłowodowym z GPZ 110/15 kV Balicka była prowadzona od października 2006 r. do sierpnia 2009 r.

W wyniku realizacji inwestycji powstał budynek GPZ o pow. użytkowej 554,8 m2; rozdzielnia 110 kV, jednosystemowa, dwusekcyjna, 5-polowa w izolacji SF6, GIS typ 8 DN8-2; rozdzielnia 15 kV, dwusystemowa, dwusekcyjna, 23-polowa, wykonana z małogabarytowych, osłoniętych celek w izolacji powietrznej typ D-17-2s; dwa transformatory 110/15 kV o mocy 16 MVA oraz dwutorowa linia kablowa 110 kV wraz z kablem światłowodowym relacji GPZ Salwator – GPZ Balicka.

Dokumentację techniczno-prawną dla projektu przygotował Energoprojekt Kraków S.A., natomiast wykonawcami były firmy Siemens sp. z o.o. z Warszawy, krakowski Łęgprzem sp. z o.o. i Budostal 5 S.A. z Krakowa. Dwie pierwsze firmy odpowiedzialne były za prace budowlane i energetyczne a trzecia - za wykonywane na linii.

Realizacja przedsięwzięcia kosztowała około 37 mln. zł.