PKE wytwarza energię o mocy blisko 5 tys. megawatów elektrycznych. Jego udział w krajowym rynku energii elektrycznej wynosi 14%, natomiast w lokalnym - 16%.  Pierwszy raz w Południowym Koncernie Energetycznym zastosowano sprzedaż energii poprzez przetarg nieograniczony. Mające wejść w życie zmiany w prawie energetycznym, związane są z wprowadzeniem obowiązku sprzedaży energii elektrycznej na rynku bezpośrednio przez wytwórców w formie ofert publicznych. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż energii w tzw. dostawie pasmowej, czyli o równej mocy w każdej godzinie doby 2010 r., o mocy nie wyższej niż 100 megawatów.