Z doniesień Pulsu biznesu wynika, że EBI zdecydował już o finansowaniu projektu polegającego na modernizacji i rozbudowie sieci dystrybucyjnej PGE. Na ten cel ma zostać przeznaczona kwota 500 mln EUR.
Planowane jest też podpisanie umowy z grupą Energa, gdzie kredyt ma mieć wartość 200 mln EUR, a pieniądze również zostaną przeznaczone na modernizację i rozbudowę sieci.

Przy udziale Europejskiego Banku Inwestycyjnego budowana jest elektrociepłownia, a ponadto EBI bierze udział w wielu projektach związanych z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych, tj. elektrowni wiatrowych, których moc wynosi łącznie 1000 MW.

EBI bierze pod uwagę udział przy realizacji rządowej strategii dla energetyki. Obliczono, że w okresie 10 lat na zadania w niej zawarte zostanie wydane 65-75 mld EUR.

Na podstawie obliczeń sporządzonych przez EBI okazuje się, że przez najbliższe 10 lat Polska będzie potrzebowała około 12 mld EUR na cel odnawialnych źródeł energii oraz 4,5-7 mld EUR, które mają być przeznaczone na wkład w rozwój elektrowni nuklearnych. Kolejne 15 mld EUR będzie niezbędne na odtworzenie mocy w elektrowniach tradycyjnych. Na budowę instalacji CCS dla nowych bloków może być potrzebne nawet 25 mld EUR, a na wdrożenie  programu wzrostu efektywności energetycznej - 10 mld EUR. Około 11 mld EUR ma zostać wydane na dystrybucję energii i jej przesył, a 6,5 mld EUR - na inwestycje w sektorze gazowniczym.