Sektor ciepłowniczy poza energetyką największy potencjał ma w branży budowniczej. Zgodnie z planami zwiększenia poziomu redukcji emisji CO2 budynki będą musiały spełniać inne normy w zakresie strat ciepła, będą musiały być ocieplone zgodnie z nowymi wytycznymi. To przyczyni się do zmniejszenia potrzeb na ciepło, co z kolei spowoduje zmniejszenie przychodów firm zaangażowanych w produkcję, sprzedaż i dystrybucję ciepła.

Aktualnie w Komisji Europejskiej prowadzone są prace nad nowelizacją dyrektywy o świadectwach energetycznych budynków. Według nowego projektu od 2021 r. można będzie oddać do użytku tylko te budynki, które wykażą się tzw. zerowym zużyciem energii.