Realizacją przedsięwzięcia budowy bloku energetycznego z kotłem fluidalnym, turbiną przeciwprężną, dwoma kotłami szczytowymi i akumulatorem ciepła zajęła się spółka Południowy Koncern Energetyczny. Blok będzie pracował w skojarzeniu w Zespole Elektrociepłowni Bielsko - Biała, w EC1. Uchwała w tej sprawie została już podjęta przez NWZA spółki. Szacowany koszt tego przedsięwzięcia to 593,9 mln zł. Wykonawcą zadania, wyłonionym na drodze przetargu został Polimex - Mostostal.