Jedyną ewentualnością na uruchomienie budowy nowego łącza jest wcześniejsze zakończenie prac przy linii, która m.in. ma służyć poprawie bezpieczeństwa energetycznego Poznania.

Równocześnie prezes PSE Operator, która to firma zarządza sieciami przesyłu energii elektrycznej potwierdza, że nie powinny zajść żadne zmiany w kwestii planów związanych z wykonaniem 2000 km nowych linii do 2015 r. Przypomina również, że budowa linii stanowi najmniejszy problem z całego procesu. Najtrudniejszymi są kwestie administracyjne i pozyskiwanie pozwoleń oraz zgód właścicieli gruntów, przez które linie mają być prowadzone.