Planowane inwestycje przekraczają zarówno możliwości systemu, jak i zapotrzebowanie na energię w kraju - Polska żeby spełnić wymagania pakietu klimatycznego potrzebuje 8 tys. MW mocy z wiatru do roku 2030. Obecnie maksymalna moc elektrowni w Polsce stanowi łącznie 34,5 tys. MW, gdzie 570 MW stanowi energia uzyskiwana poprzez produkcję farm wiatrowych. Krajowe zapotrzebowanie na moc natomiast waha się pomiędzy 10,5 tys. a 25 tys. MW.

Inwestorzy, którym wydano warunki przyłączenia mogą zacząć budować, lub - czego obawia się wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska - handlować zgodami na przyłączenie. Pod koniec ubiegłego roku Sejm uchwalił nowelizację Prawa energetycznego. W konsekwencji wprowadzono obowiązek wpłaty zaliczki dla inwestora ubiegającego się o przyłączenie wiatraka do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej. Zaliczkę trzeba będzie wpłacić do 7 dni od złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia. Po przyjęciu przez Sejm poprawek do ustawy, musi ona jeszcze zostać podpisana przez prezydenta.

Zapis o zaliczce i konieczność dostarczenia operatorom wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mają zmniejszyć liczbę wniosków o określenie warunków przyłączenia wiatraków do sieci nawet trzykrotnie. PSE Operator ma zbilansować system we współpracy z resortem gospodarki i Urzędem Regulacji Energetyki.