W opinii władz Arctic Paper spółka dysponuje kompetencjami i stosowną wiedzą, które pozwolą jej na działania m.in. w obszarze małych elektrowni wodnych. Firma bierze pod uwagę budowę elektrowni przy którymś z zakładów produkcyjnych. Aktualnie prowadzone są poszukiwania najbardziej korzystnych lokalizacji i przedsiębiorstw działających w tej branży.

Jak podaje Parkiet, możliwym partnerem Arctic Paper jest firma planująca budowanie małych elektrowni wodnych - MEW.