Na razie jeszcze nie są znane wielkości, do zakupu których będą zobowiązane spółki. Nie jest znana też wysokość związanej z nim opłaty zastępczej. Decyzje w sprawie tej opłaty zapadną w Urzędzie Regulacji Energetyki do połowy maja. W rozporządzeniu wydanym przez szefa resortu gospodarki zostanie określona wielkość obowiązkowego zakupu tego rodzaju energii.

Jak wynika z informacji podawanych przez Dziennik Gazetę Prawną, w kopalniach węgla kamiennego rocznie wydobywa się blisko 800 mln m3 metanu. Więcej niż 500 mln m3 gazu ulatnia się w procesie wentylacji. Pozostały jest wychwytywany do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Jak obliczono, rocznie z metanu wydobywającego się w kopalniach można wyprodukować 1 TWh energii.