Projekt posiada wszelkie niezbędne pozwolenia i koncesje. Hiszpanie zainstalują na Bałtyku 80 turbin o mocy 5 mW każda. Farma zacznie produkować prąd w 2014 roku.

 Iberdrola przez swoją spółkę zależną Scottish Power zamierza zbudować zbudować na brytyjskim szelfie jedną z największych elektrowni wiatrowych o zainstalowanej mocy 7200 MW.