Plan naprawczy obejmuje dwa etapy. Pierwszy z nich polega na tymczasowym zbudowaniu grobli. Grobla będzie mieć funkcję zabezpieczenia pracy elektrowni. Zapora na tym zbiorniku została zniszczona w następstwie fali powodziowej, jaka nadeszła w znacznej mierze ze strony Czech. W wyniku nadmiernej ilości wody, przepływ przez zbiornik był sześciokrotnie większy, niż wynosi pojemność zbiornika. Przypomnijmy, że zbiornik Witka jest zbiornikiem technologicznym a nie retencyjnym i służy potrzebom elektrowni, dlatego nie jest on elementem systemu ochrony przeciwpowodziowej.