Dotychczas ani nie zostały wypłacone bonifikaty ani dostawca nie został ukarany, co zapowiadał Urząd Regulacji Energetyki. Na początku roku tysiące osób nie miało dostępu do energii elektrycznej nawet przez okres kilku tygodni.

Jakkolwiek URE nie odżegnuje się od nałożenia kar na Enion, to postępowanie w tej sprawie wciąż nie znalazło rozwiązania, dlatego sprawą zajmie się sąd. Jakkolwiek URE podjął decyzję o nałożeniu na Enion kary, to ten zaskarżył to postanowienie.

Postępowanie może potrwać nawet rok. Enion nie bierze winy na siebie w związku z nierealizowaniem dostaw, a winą obarcza fatalne warunki atmosferyczne i nie widzi swoich zaniedbań w utrzymywaniu infrastruktury przesyłowej.

Sieci energetyczne w Małopolsce w czasie minionej zimy