Możliwość ogłoszenia latem przetargu na dostawcę technologii jądrowej uzależniona jest jednakże od tego, czy do tej pory zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany i procedury legislacyjne. Realizacja programu atomowego, to jedno z najpoważniejszych i najtrudniejszych przedsięwzięć, z jakimi Polska kiedykolwiek się zmierzyła. Dotychczas, poza jednym reaktorem badawczym, nie mieliśmy na naszym gruncie do czynienia z energetyką jądrową. Dlatego tak ważne jest to, by pod tę inwestycję przygotować solidne podwaliny prawne.

Elektrownia atomowa pochłonie potężne sumy pieniędzy. Szacuje się, że na realizację tej inwestycji zostanie wydane od 3 do 3,3 mld EUR za 1000 MW mocy. Realizacja projektu to nie mniej niż 11 mld EUR. Najwięcej pieniędzy zostanie wydane na budowę, konstrukcję urządzeń oraz kupno terenu i przyłączenie elektrowni do sieci energetycznych. Niemałe koszty poniesione zostaną też w związku z uzyskaniem kredytu na tę inwestycję.

W procesie wyboru technologii ważnym i jednym z podstawowych kryteriów będzie cena. Ponadto oceniane będzie też bezpieczeństwo, gwarancja terminowego wykonania, ale też zaangażowanie do projektu rodzimych firm.

Niełatwym zadaniem będzie również wybór lokalizacji pod elektrownię. Musi się ona znajdować w takim miejscu, w którym będzie m.in. dostępność do dużej ilości wody, wykorzystywanej do chłodzenia reaktora. Nie zostało jeszcze wykluczone, że elektrownia może powstać w Żarnowcu, gdzie przed laty rozpoczęto już budowę atomówki. To miejsce jednak budzi kontrowersje z uwagi na to, że dostępne są zbyt małe ilości wody, a ponadto problem może stanowić dystrybucja energii z tego miejsca z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury.