Podczas spotkania ministrów odpowiedzialnych za energetykę dyskutowano na temat rozporządzenia i wytycznych dotyczących wyboru projektów energetycznych o znaczeniu ogólnoeuropejskim, które zostaną dofinansowane z budżetu UE na lata 2014-2020. Jakkolwiek Komisja Europejska dokonała już weryfikacji priorytetowych korytarzy przesyłu energii, to należy rozstrzygnąć, które z nich otrzymają wsparcie. Część krajów będzie optować za większymi nakładami na przesył energii odnawialnej. Dla Polski jednym z głównych priorytetów jest budowa brakujących połączeniach gazowych.

Inwestycje mające szanse na wsparcie finansowe z UE będą proponowane przez tzw. grupy regionalne, w skład których wejdą przedstawiciele krajów unijnych, regulatorów i operatorów systemów przesyłowych. Ostatecznie zostaną zatwierdzone przez państwa członkowskie.

Polski resort gospodarki zabiega szczególnie o budowę połączeń bałtyckich i tych w korytarzu Północ - Południe tak w zakresie elektroenergetyki jak i gazu. Zdaniem MG nasze projekty są dobrze opracowane i powinny zyskać przychylność UE.

Wśród projektów priorytetowych znajdujących się na liście Komisji Europejskiej jest pięć przedsięwzięć, które są dla Polski bardzo korzystne - np. rozbudowa korytarza gazowego Północ - Południe czy modernizacja sieci elektroenergetycznej, łączącej kraje środkowoeuropejskie z tymi leżącymi w południowej i wschodniej części kontynentu. Polska skorzystałaby również na realizacji projektu, którego celem jest utworzenie południowego korytarza dla dostaw gazu znad Morza Kaspijskiego.

Na inwestycje mające na celu integrację rynku energetycznego z przyszłego budżetu UE zostanie przeznaczone 9,1 mld EUR.