Podpisana między stronami umowa wpisuje się w dotychczasową, wieloletnią współpracę między Elektrociepłowni Chorzów Elcho i Tauron Ciepło. Działania, które zostaną podjęte przez strony przede wszystkim umożliwią wykorzystanie potencjału istniejącej infrastruktury do dystrybucji ciepła sieciowego. W przypadku zwiększenia mocy cieplnej dla odbiorców na potrzeby centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub celów technologicznych odbiorca będzie motywowany dofinansowaniem na określonych warunkach.

Za przyłączenie się do sieci ciepłowniczej i zamówienie mocy cieplnej w istniejących budynkach na potrzeby c.o i c.w.u. odbiorca otrzyma 100 zł za 1 kWt mocy zamówionej. Za rozszerzenie zamówienia w budynkach korzystających już z ciepła sieciowego na potrzeby c.o.  zobowiązując się do zamówienia dodatkowej mocy cieplnej na potrzeby c.w.u., odbiorca otrzyma 250 zł za każdy dodatkowy 1 kWt mocy zamówionej.

Jednocześnie dystrybutor zrealizuje na własny koszt budowę  nowego lub przystosowanie istniejącego węzła, zapewniając tym samym całoroczny dostęp do ciepłej  wody sieciowej.

Zawarta umowa jest kontynuacją wieloletniej współpracy między stronami. Ponadto, począwszy od stycznia 2014 r. przez kolejnych 10 lat Elektrociepłownia Chorzów Elcho w ramach umowy dostarczy firmie Tauron Ciepło dodatkowych 170 WMt nowych mocy cieplnych.  

"Cieszymy się, że realizując nasze działania biznesowe możemy wspólnie z Tauron Ciepło znacznie przyczynić się do likwidacji niskiej emisji i w konsekwencji do stałego zwiększania komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców tego regionu. (…) Chcemy wspierać i chronić społeczność lokalną, której czujemy się członkiem” – powiedziała Bohdana Horáčková, prezes zarządu, dyrektor generalny CEZ Polska.