Aneks został podpisany m.in. z PKO BP, Pekao, BOŚ i BZ WBK oraz posiadaczami obligacji wartymi w sumie 120 mln zł.

Wedle porozumienia, 470 mln zł długów zostanie zamienionych na akcje spółki. Spłata pozostałych zobowiązań ma zostać odroczona do 2019 r.

Polimex-Mostostal w ubiegłym roku został dofinansowany z budżetu państwa kwotą 150 mln zł, przeznaczoną na jego akcje. Agencja Rozwoju Państwa uznała, że firmie zaangażowanej w wielomiliardowe inwestycje energetyczne w Kozienicach i Opolu należy się pomoc.