Do końca II kwartału 2018 r. gotowe ma być studium wykonalności inwestycji. Rekomendowane paliwo dla nowej jednostki wytwórczej to gaz ziemny. Równocześnie mają być prowadzone prace związane z uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Kiedy te prace zostaną zakończone, będzie można ustalić bardziej szczegółowy harmonogram prac mających na celu budowę bloku energetycznego o mocy około 500 MW.

Przeanalizują trzy technologie dla bloku gazowego

W ramach prac nad studium wykonalności pod uwagę zostaną wzięte trzy technologie: blok gazowy w cyklu prostym, blok gazowy w cyklu prostym przygotowany do ewentualnej rozbudowy do bloku gazowo-parowego („CCGT ready”) oraz blok gazowo-parowy – podaje Polska Grupa Energetyczna.

Inwestor podkreśla, że budowa jednostki opalanej gazem jest najbardziej realna, biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania rynkowe i regulacyjne polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Na korzyść takiego rozwiązania przemawia też postępująca stabilizacja na rynku gazu i konsekwentny rozwój infrastruktury gazowej w Polsce (m.in. budowa interkonektorów, rozwój importu LNG, planowany gazociąg Baltic Pipe).

Elektrownia Dolna Odra to jedyna elektrownia systemowa w północno-zachodniej Polsce. Powstała w latach 1970–1977. Na początku funkcjonowało tam osiem jednostek wytwórczych o mocy 200 MW. Aktualnie pracuje sześć bloków mających łącznie moc 1362 MW. Ze względu na przestarzałe technologie, w 2020 r. w użytku mogą pozostać już tylko cztery jednostki.

Przeczytaj także: Synchronizacja nowego bloku w Elektrowni Kozienice